Kazimierz Marcinkiewicz

“Mógłbym nic więcej w życiu publicznym już nie zrealizować, choć chcę zrobić jeszcze wiele. Dlaczego? … Po ponad 15 letniej służbie publicznej swoje już zrobiłem a ukoronowaniem tego czasu były ponad 50-cio godzinne negocjacje z europejskimi przywódcami, podczas których uzyskałem dla Polski 67,5 mld Euro funduszy inwestycyjnych. Pieniądze te przeznaczone są na polskie drogi, kolej, dla polskich przedsiębiorstw na nowe miejsca pracy i nowoczesne technologie a także na edukację największego kapitału Polski - młodych ludzi. Wiem, że one zmienią Polskę i jest to mój powód do dumy. To sukces nie tylko mój, ale całego mojego pokolenia.”

Kazimierz Marcinkiewicz

Kazimierz Marcinkiewicz jako premier to nie największy sukces tego wybitnego polityka - Marcinkiewicz odniósł największy sukces w Brukseli, gdzie wynegocjował 67,5 mld Euro funduszy europejskich dla Polski w latach 2007-2013.Kolejny ogromny sukces to Kazimierza Marcinkiewicza potwierdzają wyniki polskich ośrodków badań.  Okazuje się, że Kazimierz Marcinkiewicz jako szef rządu osiągnął najwyższe ze wszystkich premierów oceny kierowania pracami rządu i wyniki zaufania opinii publicznej. Jest to sukces godny naśladowania dla wszystkich premierów! Na tej stronie znajdziesz wszystkie informacje dotyczące Kazimierza Marcinkiewicza, a w szczególności: